Brossen AB är inte certifierade men arbetar efter kvalitetsledningssystemet SS-EN ISO 9001:2000. Vår verksamhetsplan uppfyller kraven enligt denna standard.