Inköpspolicy

Syftet med Brossen AB:s inköpspolicy är att klargöra för de förväntningar och krav som finns för både den egna verksamheten och på leverantörer. I vårt samarbete med leverantörer värdesätter vi ärlighet, pris, kvalitet, miljö, tillgänglighet och service. För att främja ett långvarigt samarbete med våra leverantörer, kommer vi att utföra kontroller och uppföljningar på levererade varor och tjänster för att i möjligaste mån undvika brister i framtida leveranser och utföranden. För att följa vår policy har vi utifrån dessa riktlinjer satt upp nedanstående regler och krav för leverantörer

  • All presentation av varor eller tjänster skall ske via mail eller postförsändelse. Telefonförsäljare kommer vi att hänvisa till denna policy. Om intresset för att visa en produkt eller tjänst genom personligt möte finns, behandlas det som ovanstående
  • I all korrespondens från leverantörer skall en kontaktperson anges för att från vår sida kontakta om intresse för produkt eller tjänst finns.
  • Produkten skall beskrivas tydligt med specificerade priser, där alla kostnader framgår, såsom eventuella fraktkostnader, bindningstider och dylikt.
  • I utskickad reklam och försäljningspropå skall följande uppgifter från det säljande bolaget tydligt framgå: Korrekt juridiskt namn, organisationsnummer, adress, kontaktperson (med konaktuppgifter), försäljningsvillkor samt specificerad prislista för aktuell produkt eller tjänst
  • Förskottsbetalning tillämpas ej