Vår specialitet är losshållning av berg för grusframställning i bergtäkter. Verksamhetsområdet är mellersta Sverige.

  • Losshållning i bergtäkter.
  • Alla förekommande arbeten i gruvor, i och ur drift.
  • Bergarbeten i större anläggningsentreprenader